Rechtbank Midden-Nederland 31 juli 2013 (Taxi-concurrent), ECLI:NL:RBMNE:2013:3212Rechtbank Midden-Nederland 31 juli 2013 (Taxi-concurrent), ECLI:NL:RBMNE:2013:3212

Eiser is een taxibedrijf en voert sinds 2005 de handelsnaam taxi-concurrent en exploiteert de website www.taxi-conturrent.nl. Gedaagde voert sinds 2012 de handelsnaam ‘de taxiconcurrent’ en gebruikt de website www.detaxiconcurrent.nl om haar diensten aan te bieden. Partijen twisten over de beschermingsomvang de namen. De rechtbank oordeelt dat aan eiser, zij het in zeer geringe mate, handelsnaamrechtelijke bescherming toe komt. Het aannemen van deze geringe mate van bescherming leidt in dit geval niet tot een monopolisering. Gedaagde wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Taxi Concurrent te staken en gestaakt te houden. De vordering tot verwijdering van de handelsnaam en de daarbij behorende adresgegevens in de zoekmachine Google wordt afgewezen. Het realiseren van die vordering ligt voornamelijk in de macht van Google, en het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het kunnen voldoen aan een dergelijke vordering binnen de macht van gedaagde ligt.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,