Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2016 (ESD bij Bol), ECLI:NL:RBMNE:2016:1118

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2016 (ESD bij Bol), ECLI:NL:RBMNE:2016:1118

Gedaagde webwinkel Bol.com experimenteerde  met producten die als ‘download’/’downloadlink met activatiecode’ worden aangeboden, te weten Electronic Software Distribution (hierna te noemen: ESD). Eiser Tressbizz verkocht dergelijke digitale producten via het platform van Bol.com, totdat Bol eerst aan gedaagde liet weten te zullen stoppen met het op de tot dan toe bestaande manier van aanbieden van digitale producten, en uiteindelijk het verkoopaccount van Tresbizz geblokkeerd heeft.

Hoe nadelig deze beslissing ook is voor de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten van Tresbizz, in deze procedure is niet aannemelijk geworden dat dit handelen van bol.com in strijd is met de (gebruikersvoorwaarden van de) tussen partijen gesloten overeenkomst of dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat bol.com op de daarin genoemde bevoegdheden een beroep heeft gedaan, althans geen opzegtermijn in acht heeft genomen.

Hier komt bij dat de beslissing van bol.com om direct te stoppen met het aanbieden van ESD via haar platform samenhangt met de problemen die bij de verkoop van die producten steeds hebben bestaan en de negatieve publiciteit die dienaangaande in het najaar van 2015 ontstond. Onder de door Tresbizz aan consumenten geleverde ESD, in het bijzonder de activatiecodes, bevonden zich steeds codes die niet werkten. Tresbizz, zoals ter zitting ook is gebleken, was bekend met dit probleem.

Categorieën: Downloaden / uploaden, E-commerce

Tags: , , ,