Rechtbank Midden-Nederland 5 augustus 2015 (risico i-Deal betaling), ECLI:NL:RBMNE:2015:5643

Rechtbank Midden-Nederland 5 augustus 2015 (risico i-Deal betaling), ECLI:NL:RBMNE:2015:5643

Geschil over onbetaalde (en ook niet geleverde) tickets.

Gedaagde heeft door middel van de in het geding gebrachte bankafschriften gemotiveerd weersproken dat de ondervonden betalingsproblemen werden veroorzaakt door een onvoldoende banksaldo. Andere voor rekening en risico van gedaagde komende mogelijke oorzaken voor de ondervonden betalingsproblemen zijn door T4U niet gesteld, zodat de kantonrechter als vaststaand aanneemt dat de ondervonden betalingsproblemen niet zijn veroorzaakt door een voor rekening en risico van hem komende oorzaak, maar door het niet-functioneren van iDEAL. De kantonrechter neemt hierbij mede in aanmerking dat T4U aan gedaagde heeft gemaild: “Zodra het volledige bedrag d.m.v. IDEAL (onderstreping kantonrechter) voldaan is, zorgen wij ervoor…”. Nu van T4U mag worden verwacht dat zij ervoor zorgdraagt dat gedaagde tot betaling van de koopprijs over kan gaan, en de mogelijkheid van betaling door middel van iDEAL op haar website aanbiedt, moet het niet-functioneren van iDEAL voor rekening en risico van T4U komen, in ieder geval in de relatie tussen T4U en gedaagde . Dat T4U niet bekend was met het niet-functioneren van iDEAL op de avond voorafgaand aan het festival, doet niet af aan haar verantwoordelijkheid op dit punt jegens gedaagde.

 

Categorieën: E-commerce, Financiële dienstverlening, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , ,