Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017 (mining cryptovaluta), ECLI:NL:RBMNE:2017:6646

Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017 (mining cryptovaluta), ECLI:NL:RBMNE:2017:6646

Eiser is eigenaar van 20 mining computers die in datacenter van gedaagde staan. Per abuis heeft gedaagde teveel geminede Ethers overgemaakt aan eiser.

Gedaagde  heeft ter onderbouwing van haar stelling bij haar producties een door haar ingevulde tool en een overzicht overgelegd met daarop de waarde van de door de computers van eiser geminede Ethers. Zoals gedaagde ter zitting ook heeft erkend, geeft de gebruikte tool slechts een benadering van het aantal geminede Ethers. Aan de hand van deze interne uitdraaien kan de voorzieningenrechter voorshands dus niet vaststellen hoeveel Ethers precies aan eiser zijn overgemaakt en op hoeveel Ethers eiser recht had, en nog los daarvan blijkt daaruit ook voorshands niet dat teveel Ethers zijn overgemaakt. Van de zijde van gedaagde is vervolgens aangegeven dat een deskundige in het systeem zou kunnen achterhalen hoeveel Ethers er zijn gemined, maar dat dit een tijdrovende klus zal zijn die specifieke kennis vereist, omdat het bij Ethermining om duizenden opdrachten per minuut gaat. In het kader van een kort geding is in beginsel geen plaats voor nadere bewijslevering, waaronder deskundigenonderzoek.

Het beroep op opschorting van gedaagde faalt en de mining-computers moeten aan eiser worden afgegeven.

Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), Blockchain, Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,