Rechtbank Midden-Nederland 8 oktober 2020 (foto op OneDrive), ECLI:NL:RBMNE:2020:4348

Rechtbank Midden-Nederland 8 oktober 2020 (foto op OneDrive), ECLI:NL:RBMNE:2020:4348

Gedaagde cloudprovider Microsoft heeft het account van eiser opgeschort, omdat inbreuk is gemaakt op de servicevoorwaarden. Eiser wil toegang tot zijn bestanden.

Door het opslaan van een foto van twee blote kinderen heeft eiser de servicevoorwaarden geschonden. Ook indien slechts de suggestie gewekt wordt dat de afgebeelde kinderen seksueel contact hebben, behelst de foto een visuele weergave van kinderen die deelnemen aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele handelingen. Het gaat derhalve om kinderpornografie – dus inbreuk op de servicevoorwaarden. Het argument dat de afbeelding zelfs boven komt als in de eigen zoekmachine van Microsoft de juiste zoektermen worden ingevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is artikel 3b van de servicevoorwaarden in samenhang met de gedragscode geen beding als bedoeld in artikel 6:237, aanhef en onder d, BW, omdat het beding duidelijk omschrijft van welke gedragingen de klant van Microsoft zich dient te onthouden en deze gedragingen in beginsel de gegeven handhavingsmaatregelen kunnen rechtvaardigen. Ook is het geen beding als bedoeld in artikel 6:237, aanhef en onder h, BW. Van het laten vervallen van rechten van de klant om zich te verweren is immers geen sprake.

Beroep op de AVG wordt afgewezen omdat de door hem opgeslagen documenten of foto’s geen informatie over eiser behoeven te bevatten.

Wel wordt het Microsoft verboden om de bestanden van eiser waar het in deze procedure over gaat definitief te verwijderen. Aldus wordt voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat voordat een rechter, oordelend in een bodemprocedure, zich heeft uitgesproken over deze voor partijen principiële kwestie.

Categorieën: Algemene voorwaarden, Cloud, Kinderporno, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , , , , , ,