Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2016 (badkamerspiegel), ECLI:NL:RBMNE:2016:649

Rechtbank Midden-Nederland 9 februari 2016 (badkamerspiegel), ECLI:NL:RBMNE:2016:649

Verdachte heeft gedurende een half jaar heimelijk opnames gemaakt van zijn minderjarige dochter en haar vriend in de badkamer. Verdachte deed dit door een videocamera verdekt op te stellen achter de badkamerspiegel.

De rechtbank overweegt dat de onderhavige beeldopnames geen afbeeldingen betreffen van gedragingen die reeds door het karakter strekken tot het opwekken van seksuele prikkeling. Het gaat met andere woorden niet om ‘klassieke kinderpornografie’. Wel geldt dat bij de opnamen sprake is van op slinkse wijze gemaakte afbeeldingen van een zich -kennelijk- onbespied wanende minderjarige die zich uitkleedde en zich naakt bevond in de normale, veilige omgeving van de badkamer van de woning van haar vader. Gelet op de plaats waar gefilmd werd, de slinkse wijze waarop dit geschiedde en het duidelijk zichtbaar in beeld brengen van het naakte lichaam van de minderjarige dochter van verdachte, is de rechtbank van oordeel dat de opnamen, gezien deze wijze van tot stand komen waarbij verdachte de camera heeft verplaatst zodat een voor hem wenselijk beeld verscheen, strekten tot het opwekken van een seksuele prikkeling.

Het heimelijk filmen van verdachtes dochter en haar vriend levert een onaanvaardbare inbreuk op van de privacy van verdachtes dochter en haar vriend. Verdachte heeft hiermee geen enkele rekening gehouden, maar kennelijk ter bevrediging van zijn eigen behoeften filmopnames gemaakt. Wanneer deze opnames verspreid zouden worden via bijvoorbeeld het internet, zou dit grote gevolgen voor verdachtes dochter en haar vriend hebben. De ervaring leert immers dat wanneer bestanden eenmaal op het internet gepubliceerd worden, deze niet zomaar meer te verwijderen zijn.

Verdachte heeft door zijn handelen ook misbruik gemaakt van de vertrouwensrelatie die hij met zijn dochter had.

De rechtbank houdt er wel rekening mee dat de films die verdachte heeft vervaardigd niet op één lijn te stellen zijn met films waarop kinderen te zien zijn die daadwerkelijk seksueel worden misbruikt en daarmee wat verder afstaan van hetgeen in het normale spraakgebruik onder “kinderporno” wordt verstaan.

Categorieën: Kinderporno, Zedendelicten

Tags: , ,