Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2014 (online drugshandel), ECLI:NL:RBMNE:2014:4793

Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2014 (online drugshandel), ECLI:NL:RBMNE:2014:4793

De infiltratiebevoegdheid waar de verdediging op doelt is aangevraagd, verleend en vervolgens verlengd. In het bevel is als doel omschreven het als moderator deel uitmaken van de groep van 5 moderators van de forums gekoppeld aan de website BMR. Dit betreft een virtuele infiltratie via internet. Daarnaast kan het voorkomen dat fysieke infiltratie wordt toegepast bij samenkomsten met één of meer van de moderators. Bij de wijze waarop aan het bevel uitvoering zal worden gegeven, is onder meer opgenomen dat de infiltrant de functie van moderator zal waarnemen. In de aanvraag is onder meer opgenomen dat uit informatie uit andere bijzondere opsporingsmiddelen is gebleken dat verdachte moderator was op BMR en dat hij hiermee zou willen stoppen en dat de moderators allen persoonlijk bij verdachte thuis kwamen.

Naar het oordeel van de rechtbank bracht het doel van de infiltratie, namelijk het overnemen van de cruciale rol van verdachte op BMR, met zich dat zijn vertrouwen moest worden gewonnen en dat daarvoor ook fysieke afspraken met verdachte gemaakt zouden worden. Hier voorziet het bevel ook in.

Voor de afzonderlijke afspraken waar de verdediging op doelt, zoals het ophalen van pakketjes en personen en de afspraak om bitcoins te kunnen wisselen, is steeds afzonderlijk toestemming verleend.

Gelet hierop past de keuze om door middel van diverse opdrachten en gesprekken vertrouwen van verdachte te winnen, binnen de reikwijdte van het bevel tot infiltratie.

BMR is een marktplaats op internet die door middel van een TORnetwerk te bereiken is. Op deze marktplaats worden onder meer verdovende middelen verhandeld.

Verdachte fungeerde als moderator, een beheerder op het aan de site gekoppelde forum, die de mogelijkheid had om berichten van anderen aan te passen of te verwijderen of bezoekers de toegang te ontzeggen De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich tezamen en in vereniging met anderen schuldig heeft gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen in de zin van de Opiumwet door zijn aandeel in deze marktplaats. Door zijn aandeel in de website heeft verdachte de handel in verdovende middelen gefaciliteerd en bevorderd.

Categorieën: Anonimiteit, Filmpjes op internet, Medicijnen / drugs via internet, Online veilingen-marktplaats, Strafrecht, Strafvordering

Tags: , , , , , ,