Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017 (Lancashire), ECLI:NL:RBNHO:2017:1937

Rechtbank Noord-Holland 10 maart 2017 (Lancashire), ECLI:NL:RBNHO:2017:1937

Anders dan de raadsman merkt de rechtbank het omwisselen van bitcoins naar valuta in fysieke vorm niet aan als een ‘noodzakelijke schakel’, ter besteding van die bitcoins. Het is goed mogelijk bitcoins (direct) op uiteenlopende manieren te besteden. Het achterliggende strafdossier met allerhande transacties op de ‘dark markets’, geeft daar immers talloze voorbeelden van. Door de bitcoins om te wisselen in euro’s, heeft verdachte de werkelijke aard en herkomst van die bitcoins, namelijk dat deze afkomstig waren uit de handel in verdovende middelen op ‘dark markets’, verhuld. Enige kwalificatie uitsluitingsgrond, op basis van de jurisprudentie van de Hoge Raad, doet zich aldus niet voor.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim twee jaar schuldig gemaakt aan omvangrijke handel in verdovende middelen. Hierbij betrof het voornamelijk een breed scala aan XTC-pillen en LSD. Verdachte heeft de handel professioneel opgezet door gebruik te maken van anonieme, wereldwijde marktplaatsen op internet als Silkroad, ‘Agora’ en ‘Evolution’, op welke marktplaatsen diverse verboden goederen te koop werden aangeboden. Verdachte opereerde onder verschillende schuilnamen. Op die manier kon verdachte zich anoniem op internet begeven en anoniem verdovende middelen te koop aanbieden en vervolgens verhandelen. Verdachte heeft door middel van die netwerken geruime tijd een aanzienlijke hoeveelheid afnemers uit uiteenlopende landen op een planmatige wijze, met uitgekiend verpakkingsmateriaal en met fictieve retouradressen, bediend. Aldus heeft verdachte die verdovende middelen naar diverse landen uitgevoerd.

Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen, van de door de drughandel verdiende opbrengsten. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Het vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, een bedreiging voor de integriteit van het financiële handelsverkeer. Ook worden op deze manier inkomens en vermogens onttrokken aan het zicht van de belastingdienst.

Volgt veroordeling tot 4,5 jaar gevangenisstraf.

Categorieën: Bitcoins, Computercriminaliteit, Medicijnen / drugs via internet

Tags: , , , , , , , , ,