Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2016 (bedreiging V&D), ECLI:NL:RBNHO:2016:1023

Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2016 (bedreiging V&D), ECLI:NL:RBNHO:2016:1023

Verdachte heeft zich in de avond en nacht van 24 september 2013 op 25 september 2013 schuldig gemaakt aan bedreigingen met een terroristisch misdrijf gericht aan bezoekers en medewerkers van de V&D en La Place vestigingen te Haarlem door op het social media platform Twitter middels het door hem aangemaakte Twitteraccount ‘Cricus Bloed’ een vijftal berichten (tweets) te plaatsen met teksten als: “circus krijgt dodelijk begin Hagha, 11:50 v&d haarlemC, manager shoot!” en “gevolgen niet te overzien pleeg zelfmoord daarna” en “Bloedpartij vandaag 11:50 vd/laplace haarlem centrum Min 10 dood hah.” Bij die tweets gebruikte verdachte zogenaamde ‘hashtags’ met woorden als dood, bom, moord, schieten en shoot. Door vervolgens ook de ‘hashtags’ als V&D, La Place, V&D Prijzencircus en Haarlem te gebruiken heeft verdachte doelbewust verwezen naar de plaats en het moment waarop de bedreigingen waren geuit, namelijk het V&D Prijzencircus dat op 25 september 2013 zou beginnen. Hierbij is verdachte zeer geraffineerd te werk gegaan door gebruik te maken van een programma dat het IP-adres van de gebruiker verhult, het zogenoemde TOR-netwerk en van een zogenaamde ‘fakemailer’ genaamd 10minutemail.com, waarmee hij een e-mailadres heeft aangemaakt teneinde zonder zijn persoonsgegevens prijs te geven het Twitteraccount ‘Cricus Bloed’ aan te maken. Als gevolg van de door verdachte geuite bedreigingen zijn de drie vestigingen van V&D/La Place in Haarlem op 25 september 2013 ontruimd en gesloten gebleven. Aldus heeft verdachte met zijn handelen inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid van zowel de bezoekers als de medewerkers van voornoemde winkelketen door hen op deze wijze behoorlijke vrees aan te jagen. Feiten als de onderhavige zijn ernstig en verdachte had zich van het uiten van dergelijke bedreigingen moeten onthouden. Bovendien brengt het openlijke karakter van de bewezenverklaarde uitingen het risico mee dat derden worden geïnspireerd tot het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke bedreigingen en worden daardoor de heersende gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving versterkt. Hoewel niet is gebleken dat verdachte daadwerkelijk van plan was zijn bedreigingen uit te voeren is het gelet op de inhoud van de geuite bedreigingen zeer terecht dat de politie en de V&D de bedreigingen zo serieus hebben opgevat, de winkels hebben ontruimd en de rest van de dag gesloten hebben gehouden.

Volgt veroordeling tot 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Categorieën: Bedreiging, Twitter, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,