Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2020 (NUK), ECLI:NL:RBNHO:2020:8051

Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2020 (NUK), ECLI:NL:RBNHO:2020:8051

Verdachte heeft op illegale wijze, namelijk op internet via een hackersforum, een lijst met ruim 5.000 e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden in handen gekregen. Van deze lijst heeft hij daadwerkelijk gebruik gemaakt op de volgende manieren. Hij heeft zich, zonder toestemming van de rechthebbende en met een onrechtmatig verkregen wachtwoord, de toegang verschaft tot het e-mailaccount van een slachtoffer. Verdachte is niet alleen binnengedrongen in haar emailaccount, hij heeft zich ook vertrouwelijke gegevens toegeëigend van haar en haar partner die zich op dat account bevonden, zoals een werkgeversverklaring en een kopie van een identiteitsbewijs.

Verder heeft verdachte meerdere email-accounts met bijbehorende wachtwoorden van de lijst gebruikt om daarmee verschillende webwinkels op te lichten.

Volgt veroordeling tot 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 200 uur taakstraf. En bijkomende straf: verbeurdverklaring van één beeldscherm/NUK.  Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat dit voorwerp, bestaande uit het geheel van een beeldscherm met daaraan gemonteerd een NUK, tot het begaan van het bewezenverklaarde is bestemd. Immers, met dit voorwerp zijn websites bezocht die in verband worden gebracht met malware dan wel phishing, en er waren 36 “virtual machines” actief, die speciaal zijn ontwikkeld voor het doen van beveiligingstesten.

Categorieën: Computercriminaliteit, Identiteitsfraude, Oplichting

Tags: , , , , , , ,