Rechtbank Noord-Holland 16 september 2016 (Gülen-school), ECLI:NL:RBNHO:2016:7720

Rechtbank Noord-Holland 16 september 2016 (Gülen-school), ECLI:NL:RBNHO:2016:7720

Geschil over uitlatingen over school.

De aanduiding “Gülen-school” vindt de voorzieningenrechter niet belasterend. De voorzieningenrechter weegt mee dat de uitlatingen (behalve de berichten op facebook) zijn gedaan in de beslotenheid van een WhatsApp-groep. Dat moet wel in zoverre worden genuanceerd dat de groep kennelijk een grote omvang had en dat de beheerders andere ouders actief hebben benaderd om deel te nemen aan de groep, zodat die beslotenheid van relatieve waarde is.

De voorzieningenrechter vindt het aannemelijk dat de beschuldigingen aan het adres van de school , zoals deze zijn gedaan in de WhatsApp-groep, inhoudende dat het een fetoschool is en een school van landverraders, terroristen en moordenaars door de bodemrechter onrechtmatig zullen worden geacht tegenover de stichting.

Gelet op deze onrechtmatigheid is het gevraagde verbod op uitlatingen als ‘fetoschool” en “terroristenschool” toewijsbaar. De stichting heeft voldoende belang bij deze voorziening omdat het kan helpen schadelijke beeldvorming tegen te gaan en de rust op school te bevorderen. De voorziening is, gelet op het onrechtmatige karakter, niet te ingrijpend voor de ouders. Aan (ieder van) de gedaagden zal daarom een dergelijk verbod worden opgelegd.

Het gevraagde verbod op de aanduiding “Gülen-school” zal gelet op het hiervoor overwogene worden geweigerd.

Het gevorderde verbod om nieuwe WhatsApp-, facebook-, messenger- of andere groepen met een zelfde doel en strekking te starten is te verstrekkend. Aan de ouders komt de vrijheid toe om op de wijze die hen goeddunkt uiting te geven aan hun opvattingen over de stichting en over de school , zolang die opvattingen niet op onrechtmatige wijze worden verwoord. Het medium van een social media groep is in zichzelf niet onrechtmatig.

Categorieën: Chat, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Openbaar, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,