Rechtbank Noord-Holland 17 december 2014 (onverschuldigd betaald na phishing), ECLI:NL:RBNHO:2014:12122

Rechtbank Noord-Holland 17 december 2014 (onverschuldigd betaald na phishing), ECLI:NL:RBNHO:2014:12122

Eiser legt aan zijn vordering primair ten grondslag dat sprake is van onverschuldigde betaling, omdat de gelden zonder rechtsgrond zijn overgemaakt naar de bankrekening van gedaagden. Er is geen sprake van enige verhouding of overeenkomst tussen eiser en gedaagden en er is geen sprake van enig feit dat de betaling door eiser rechtvaardigt. De gelden zijn van de rekening van eiser ontvreemd doordat hij slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Eiser is gebeld door een persoon die zich voordeed als een medewerker van de Rabobank en heeft toen op diens verzoek codes voor internetbankieren doorgegeven.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de gelden zonder instemming van eiser door derden zijn overgemaakt en dat niet is gebleken van enige rechtsgrond daarvoor. Aldus is sprake van onverschuldigde betaling van de gelden van eiser aan gedaagde en is gedaagde gehouden tot teruggave van die gelden.

Categorieën: Financiële dienstverlening, Onrechtmatige daad

Tags: , , , , ,