Rechtbank Noord-Holland 20 maart 2020 (Digitale Nazorg), ECLI:NL:RBNHO:2020:2054

Rechtbank Noord-Holland 20 maart 2020 (Digitale Nazorg), ECLI:NL:RBNHO:2020:2054

Geschil tussen eiser Digitale Nazorg (met A, B, en C) en gedaagde 4 Bis Innovations met D en E.

In wezen gaat het hier om een ruzie tussen A enerzijds en D en E anderzijds. Daarbij heeft  A zonder medewerking van D en E de content van de website Ifinish overgebracht naar die van een derde. En vervolgens hebben D en E via hun vehikel 4 Bis Innovations aan A de toegang tot zijn domeinnamen en bijbehorende diensten verhinderd en aldus de bedrijfsvoering van Digitale Nazorg belemmerd om A onder druk te zetten om de nodige afspraken te maken over de afwikkeling van de samenwerking tussen Digitale Nazorg en DEH (Digital Economy Hub). Alle betrokkenen doen er verstandig aan om deze afwikkeling zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.

Gelet op het doel van de samenwerking (het verzorgen van een digitale opzegdienst) en de wijze waarop die samenwerking vormgegeven is, valt in het kader van dit kort geding niet uit te sluiten dat de domeinnaam i-finish.nl door Digitale Nazorg is ingebracht in de samenwerking voor de creatie van de opzegdienst. Deze domeinnaam maakt immers onderdeel uit van de opzegdienst die partijen gezamenlijk aan het vormgeven waren en wordt gebruikt voor de website die aan de opzegdienst is gekoppeld. Van die domeinnaam zou verdedigd kunnen worden dat deze, als onderdeel van de creaties, gezamenlijk eigendom is geworden van zowel Digitale Nazorg en DEH. Deze domeinnaam moeten partijen dus betrekken in de afwikkeling van hun samenwerking. Dat betekent evenwel niet dat het 4 Bis Innovations is toegestaan om de toegang voor Digitale Nazorg tot de website van i-Finish te blokkeren. Digitale Nazorg heeft er net als DEH belang bij voor haar bedrijfsvoering om tijdens de afwikkeling van de samenwerking toegang te houden tot de website en de daaraan gekoppelde e-mailaccounts. Om die reden zal 4 Bis Innovations worden veroordeeld de toegang tot de website en de e-mailaccounts voor Digitale Nazorg te herstellen.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Onrechtmatige daad

Tags: , , , ,