Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2020 (Zaans Medisch Centrum), ECLI:NL:RBNHO:2020:367

Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2020 (Zaans Medisch Centrum), ECLI:NL:RBNHO:2020:367

Veroordeling ziekenhuis tot het plaatsen van een rectificatie van een persbericht, in verband met de uitbraak van de NDM-5 bacterie, op haar website.

ZMC heeft bij de opstelling van het bericht eenzijdig aandacht besteed aan de elementen uit het advies van het expertteam die niet in haar richting wezen en de portee van dat advies eenzijdig ten nadele van eiseres (leverancier van een systeem voor afvalverwerking en afvalwaterzuivering in de zorgindustrie)  uitgelicht. Door factoren, waarvoor eiseres niet (primair) verantwoordelijk is, in een zo cruciale communicatie als de onderhavige buiten beeld te houden, heeft ZMC jegens eiseres onrechtmatig gehandeld.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,