Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2014 (Goudzwaard v. De Jong), IEPT20140122Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2014 (Goudzwaard v. De Jong),
IEPT20140122

Inbreuk op auteursrecht door overname van een foto, zonder toestemming, op website van een reclamebureau. Hoogte schadevergoeding. Onbetwist dat gedaagde door eiser drie keer is aangeschreven zonder hierop te reageren, anders dan het verwijderen van de foto van de website. Ook heeft hij niet gereageerd op het aanbod van eiser om de zaak af te doen met in eerste instantie betaling van € 750,- en vervolgens € 1000,-. Gelet op deze omstandigheden is de kantonrechter met eiser van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding van € 1500,- niet excessief of disproportioneel genoemd kan worden. Hierbij wordt overwogen dat de inbreuk op het auteursrecht een hogere schadeloosstelling rechtvaardigt dan enkel het honorarium dat eiser bij regulier gebruik van zijn fot zou hebben ontvangen.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , ,