Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2019 (e-wallet), ECLI:NL:RBNHO:2019:1290

Rechtbank Noord-Holland 22 januari 2019 (e-wallet), ECLI:NL:RBNHO:2019:1290

Eiseres exploiteert een app. De app is een e-wallet waarmee met de smartphone betalingen kunnen worden gedaan. In geschil is of eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de diensten van eiseres de kenmerkende en essentiële functies van betalingen of overmakingen hebben. Verweerder heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de diensten van eiseres bestaan uit bemiddeling. Dit leidt tot de conclusie dat eiseres recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Categorieën: Belastingrecht, Financiële dienstverlening

Tags: , , , ,