Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019 (PostNL), ECLI:NL:RBNHO:2019:4245

Rechtbank Noord-Holland 22 mei 2019 (PostNL), ECLI:NL:RBNHO:2019:4245

Eiser heeft geconstateerd dat er sinds 2013 foto’s van hem worden gebruikt op de internetsite van PostNL en in andere reclame-uitingen.

De kantonrechter overweegt dat, als het gaat om gebruik van een portret zonder toestemming in een reclame-uiting, nog steeds de leer van het Discodanser arrest uit 1997 geldt, namelijk dat de geportretteerde in beginsel steeds een redelijk belang zal hebben om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret ter ondersteuning van een commerciële reclame-uiting. De geportretteerde zal door het publiek immers geassocieerd worden met het betreffende product of de dienst, waarbij het publiek in het algemeen – en doorgaans terecht – ervan uit zal gaan dat het gebruik van het portret niet zal zijn geschied zonder toestemming van de geportretteerde en de opname van het portret in de reclame-uiting zal opvatten als een blijk van publieke ondersteuning van het product of de dienst door de geportretteerde.

Categorieën: Foto's, Portretrecht

Tags: , , , , ,