Rechtbank Noord-Holland 23 maart 2015 (Kultuurkamer), ECLI:NL:RBNHO:2015:2320

Rechtbank Noord-Holland 23 maart 2015 (Kultuurkamer), ECLI:NL:RBNHO:2015:2320

Uit de door verdachte gebruikte bewoordingen blijkt dat hij zich keert tegen het cultuurbeleid van de wethouder en OPA en zich niet richt op de persoon van aangeefster. Verdachte ageert in zijn betoog tegen het cultuurbeleid en vervolgens maakt hij daarbij een – al dan niet sterk overdreven – vergelijking met de wijze waarop kunst onder het nazi-regime aan banden werd gelegd door onder meer de instelling van de Kultuurkamer.

Verdachte heeft door sterk te overdrijven een vergelijking gemaakt tussen het cultuurbeleid van de gemeente Alkmaar, en in het bijzonder het beleid van de wethouder van cultuur, met de Kultuurkamer zoals ingesteld onder het naziregime. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze woorden, niet beledigend in strafrechtelijke zin. Bij de beoordeling daarvan is ook de wijze waarop deze uitingen zijn gedaan, in een artikel op een blog, van belang. Dat aangevers de bewoordingen wel zo hebben ervaren doet daar niet aan af.

Ook de context waarin de artikelen zijn geschreven maakt dat niet anders. De gewraakte alinea’s maken onderdeel uit van een serie artikelen die verdachte over het onderwerp cultuurbeleid van de gemeente Alkmaar heeft geschreven. Verdachte is werkzaam als journalist en heeft verklaard hiermee een bijdrage te hebben willen leveren aan het politieke debat. Wanneer de ten laste gelegde bewoordingen, in samenhang met de overige tekst van de artikelen, worden gelezen, mede bezien in de context en de inhoud van de artikelen, kan niet gezegd worden dat de betreffende bewoordingen nodeloos grievend zijn.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tenlastegelegde uitlatingen niet beledigend zijn in de zin van artikel 266 en/of 267 Sr en zal verdachte van het tenlastegelegde vrijspreken. Verdachte heeft met zijn uitlatingen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting niet overschreden.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Weblog

Tags: , , , , ,