Rechtbank Noord-Holland 24 september 2015 (au pair app), ECLI:NL:RBNHO:2015:8098

Rechtbank Noord-Holland 24 september 2015 (au pair app), ECLI:NL:RBNHO:2015:8098

Geschil tussen app-ontwikkelaar Else en au pair bemiddelingsbureau Triple C.

Op verzoek van Triple C heeft Else de functionaliteiten ontwikkeld waarmee Triple C toegang tot de app en de gebruikersgroep kreeg (het latere dashboard waartoe Triple C toegang had) en is een chatfunctie toegevoegd. Ook is de GPS-functie aangepast ten behoeve van de veiligheid van de au pairs.

Het heeft er alle schijn van dat Else tijdens het traject met Triple C veel meer uit handen heeft gegeven dan zij later wilde, toen zij steeds meer mogelijkheden voor haar eigen app zag op basis van de input en wensen van Triple C, en dat zij toen heeft getracht haar positie tegenover Triple C te verstevigen.

Thans probeert Else Triple C in feite te dwingen tot het ondertekenen van een SLA, door haar de toegang tot het dashboard te onthouden. Onder voornoemde omstandigheden staat haar dat echter niet vrij.

De vordering tot het in staat stellen van Triple C tot het zelf bestrijden van oneigenlijk gebruik van de app zal eveneens worden toegewezen. Gesteld noch gebleken is dat dat technisch onmogelijk is terwijl het voor Triple C gelet op de kwetsbaarheid van de au pairs van groot belang is dat voortvarend tegen oneigenlijk gebruik wordt opgetreden.

Triple C heeft erkend dat zij wist van het verdienmodel van Else en dat zij heeft ingestemd met het zenden van commerciële berichten. Zij kan thans in redelijkheid niet verwachten dat de berichtgeving door Else in zijn geheel wordt gestaakt. Echter, nu Else zelf stelt dat voorkomen dient te worden dat aan de gebruikers van de au pair-app ongepaste aanbiedingen worden gedaan of dat de gebruikers de app als een irritant reclamekanaal ervaren, is het niet onredelijk van Triple C dat zij zeggenschap wil hebben over de frequentie en de aard van de berichten die Else stuurt.

Categorieën: Apps, Spam, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,