Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2020 (plasseksfilmpje), ECLI:NL:RBNHO:2020:8705

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2020 (plasseksfilmpje), ECLI:NL:RBNHO:2020:8705

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging door het verspreiden van twee filmpjes, waaronder het filmpje dat inmiddels bekend is geworden als het “plasseksfilmpje”. Hiermee heeft verdachte inbreuk gemaakt op de eer en de goede naam van aangevers. Tevens heeft hij inbreuk gemaakt op het auteursrecht van een ander.

Verdachte heeft de content geplaatst op zijn Twitteraccount Eendevanger.nl, dat hij al geruime tijd heeft en alwaar hij een paar honderd volgers heeft. Verdachte moet zich hebben gerealiseerd dat bijvoorbeeld het eenvoudigweg retweeten zou leiden tot een verdere verspreiding van de filmpjes op het internet. Dit is ook wat zich heeft voorgedaan toen de tweet werd opgepikt door GeenStijl.nl. De verspreiding van de filmpjes heeft veel media-aandacht gegenereerd. Aangever, en in het bijzonder ook aangeefster als bekende Nederlander, zijn mede door de verspreiding van de filmpjes door verdachte bij een groot publiek in een ongunstig daglicht gesteld.

Vrijspraak voor smaadschrift, want het gaat in dit geval om volwassen personen die met wederzijdse instemming seksuele handelingen met elkaar verrichten, terwijl zij worden gefilmd. Deze gedragingen zijn niet strafbaar en naar het oordeel van de rechtbank ook niet in strijd met de positieve moraal, dus geen telastlegging van een bepaald feit.

Volgt veroordeling tot 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Categorieën: Auteursrecht, Belediging (strafrecht), Filmpjes op internet, Smaadschrift, Twitter

Tags: , , , , , , , ,