Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017 (werkstation), ECLI:NL:RBNHO:2017:6596

Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017 (werkstation), ECLI:NL:RBNHO:2017:6596

Vaststaat dat verzoekster de handelsnaam ‘ Het Werkstation ’ sinds 2008 hanteert. Verweerster gebruikt dezelfde handelsnaam sinds 1 maart 2017 en sinds 8 mei 2017 zonder toevoeging van het lidwoord ‘het’. De kantonrechter stelt voorop dat het enkele feit dat verweerster een handelsnaam gebruikt die gelijk of vrijwel gelijk is aan de reeds eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam van verzoekster, nog niet betekent dat sprake is van een uit hoofde van artikel 5 Hnw verboden handelsnaam. Dit is pas het geval wanneer eerstbedoelde handelsnaam bovendien bij het (relevante) publiek verwarring ten aanzien van de betrokken ondernemingen veroorzaakt of kan veroorzaken.

Met betrekking tot domeinnaam: Vaststaat dat beide bedrijven actief zijn op het internet; verzoekster heeft een website met de domeinnaam ‘hetwerkstation.nl’ en verweerster heeft een website met de domeinnaam ‘werkstation.net’. Niet in geschil is dat deze domeinnamen als handelsnaam worden gebruikt. Het gaat ook hier om een vrijwel identieke naam, waarin het woord ‘werkstation’ de kern van de naam vormt. Naar het oordeel van de kantonrechter geldt ook hier dat het gebruik van de domeinnaam ‘werkstation.net’ bij het publiek tot (directe en indirecte) verwarring kan leiden. Het is immers aannemelijk dat het publiek bij het geven van een zoekopdracht – bijvoorbeeld via Google – zal zoeken op de term ‘werkstation’ zonder gebruik van het lidwoord ‘het’ of de extensie ‘nl’ of ‘net’. Niet aannemelijk is dat bij een dergelijke zoekopdracht de door verweerster gestelde ondertitel ‘ontmoet • droom • werk • creëer’ zal worden vermeld. Als onweersproken staat vast dat de zoekmachine vervolgens de websites van beide bedrijven onder elkaar als resultaat van de zoekopdracht laat zien. Hierdoor is zeker niet uitgesloten dat het publiek de indruk zal hebben met één en dezelfde onderneming van doen te hebben. De door verweerster overgelegde screenprint van hetgeen de url “hetwerkstation.com” (de oude door verweerster gebruikte domeinnaam) sinds eind juni 2017 weergeeft, biedt op dit punt juist een bevestiging dat er sprake kan zijn van (mogelijke) verwarring bij het publiek. Kennelijk heeft verweerster de mogelijkheid van verwarring onderkend, door een voorziening treffen waarbij bezoekers van de website met de oude domeinnaam ‘ het werkstation .com’, worden doorgeleid naar een soort tussenscherm waarbij zij worden gewezen op het bestaan van Het Werkstation Haarlem enerzijds en Werkstation Heerhugowaard anderzijds en beide ondernemingen zijn voorzien van een link naar de betreffende website.

Bevel om handelsnaam “Werkstation”, waaronder het gebruik van de domeinnaam “werkstation.net” zodanig te wijzigen dat daarin niet  voorkomt het woord “Werkstation”.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Zoekmachine

Tags: , , ,