Rechtbank Noord-Holland 3 september 2013 (afgeschermde Hyves-pagina), ECLI:NL:RBNHO:2013:7820Rechtbank Noord-Holland 3 september 2013 (afgeschermde Hyves-pagina), ECLI:NL:RBNHO:2013:7820

Aangever/slachtoffer is werkzaam bij de politie Kennemerland en vanuit die hoedanigheid bekend met de verdachte. Hij wordt er in maart 2013 op opmerkzaam gemaakt dat verdachte op bepaalde websites uitlatingen heeft gedaan als zou hij haar, verdachte, verkracht hebben. Zij heeft hierbij een foto van aangever geplaatst. Omdat verdachte een foto van aangever op internet had gezet, begonnen mensen hem te herkennen op straat.


Ook indien een beschuldiging op een afgeschermde Hyvespagina is gepubliceerd maar die wel door twintig a vijfentwintig personen te lezen is geweest, is met het kennelijke doel van ruchtbaarheid gehandeld ( HR 22 januari 1965, NJ 1965,131). De beschuldigingen van de verdachte aan het adres van aangever zijn aan het licht gekomen omdat bekenden en familie van hem op het internet deze beschuldigende teksten hebben gelezen. Deze internetpagina’s waren voor hen kennelijk zonder meer benaderbaar. Ook de politie heeft in het kader van het opsporingsonderzoek zonder meer van de gewraakte teksten op de internetsites kennis kunnen nemen. Onder deze omstandigheden moet verdachte zich ook bewust zijn geweest van het feit dat derden van haar uitlatingen kennis konden nemen zo dit niet al haar bedoeling was.


Hoewel voor het indienen van klachten over dergelijk vermeend overheidsoptreden andere mogelijkheden bestaan, waarvan verdachte ook gebruik heeft gemaakt, kiest de verdachte kennelijk voor eigenrichting, waardoor aangever en zijn familie ernstig beschadigd zijn geraakt en waardoor aangever bij zijn werkzaamheden ten behoeve van de Regiopolitie Kennemerland, wordt gehinderd.


Volgt veroordeling tot 3 weken gevangenisstraf, waarvan 1 week voorwaardelijk.


Categorieën: nocategory, Smaadschrift, Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,