Rechtbank Noord-Holland 31 oktober 2018 (broodjeszaak), ECLI:NL:RBNHO:2018:10058

Rechtbank Noord-Holland 31 oktober 2018 (broodjeszaak), ECLI:NL:RBNHO:2018:10058

Inbreuk op auteursrechten door zonder toestemming en zonder naamsvermelding foto’s te plaatsen op Facebookpagina van broodjeszaak.

De kantonrechter vindt dat door gedaagde onvoldoende is gesteld om de conclusie te kunnen dragen dat sprake is van misbruik van recht. Het feit dat eiser inkomsten krijgt als hij opkomt voor zijn rechten en dat gedaagde hierdoor wordt geschaad (omdat zij moet betalen), is hiervoor onvoldoende. De stelling van gedaagde dat er vele gedupeerden zijn, die voor rechtsbijstand voor inbreuken op auteursrechten niet verzekerd zijn en dat eiser geld verdient aan het claimen van zijn rechten (en dit volgens haar ook zo verklaard heeft tegenover een gedupeerde) en gedupeerden aanschrijft, toont evenmin uitlokking aan. Daarbij maakt eiser volgens gedaagde gebruik van bepaalde software om zijn foto’s te volgen. Ook als gedaagde deze stellingen zou bewijzen, dan volgt hieruit niet dat eiser bewust foto’s op internet plaatst met het enkele doel overtredingen uit te lokken. Ter zitting heeft eiser uitgelegd dat hij alleen optreedt tegenover bedrijfsmatige gebruikers van zijn foto’s en dat hij nog steeds licenties uitgeeft en betalende klanten voor zijn culinaire foto’s heeft. Met zijn fotografie is hij niet gestopt, wel is hij met pensioen ten aanzien van zijn werk in loondienst. Hij heeft er nog steeds een zakelijk belang bij dat zijn naam bij de foto’s wordt vermeld. Dit alles is niet betwist door gedaagde. Daarmee is het belang van eiser bij het optreden tegen onbevoegd gebruik van zijn foto’s, voldoende aangetoond. Of hij bij het optreden tegen inbreuken al dan niet gebruikt maakt van software (wat door eiser overigens is betwist) is verder niet relevant. Het staat eiser vrij om inbreuken op zijn foto’s te controleren en zo nodig te bestrijden. Verder heeft eiser aan gedaagde voldoende gelegenheid gegeven om een procedure bij de kantonrechter te voorkomen.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Sociale netwerksites

Tags: , , ,