Rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2016 (autobrief), ECLI:NL:RBNHO:2016:8077

Rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2016 (autobrief), ECLI:NL:RBNHO:2016:8077

Het beschikbare juridisch kader waarbinnen het juridisch geschil van partijen dient te worden beoordeeld, is blijkens bestaande jurisprudentie, ook van het Europees Hof en de daarop gevolgde reacties, niet uitgekristalliseerd en loopt waarschijnlijk structureel achter op (internationale) ontwikkelingen van de bescherming van het auteursrecht op internet.

Kort gesteld heeft gedaagde de betreffende foto en tekst gedownload en vervolgens op zijn site geüpload en daarmee het auteursrecht van eiser geschonden.

Dat gedaagde kennelijk niet over de technische middelen beschikte om de foto met tekst op zijn site te embedden, doet daaraan niet af nu het hier om een professionele partij gaat. Ook het feit dat gesteld noch gebleken is, dat hij hiermee een nieuw publiek zou bereiken, wordt in deze niet relevant geacht.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's

Tags: , ,