Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2020 (opruiïng met foto), ECLI:NL:RBNHO:2020:7797

Rechtbank Noord-Holland 6 oktober 2020 (opruiïng met foto), ECLI:NL:RBNHO:2020:7797

De rechtbank is van oordeel dat wat verdachte feitelijk heeft gedaan (namelijk een foto op internet plaatsen) niet valt onder opruiing als bedoeld in artikel 132 Sr. Met het verspreiden van de afbeelding is door verdachte gehoor gegeven aan de oproep van ISIS om #Alfurqan ‘trending’ te maken. Echter, de door verdachte verspreide afbeelding met teksten en hashtags zélf roept feitelijk niet op tot het plegen van enig strafbaar feit. Dat het aandacht geneert voor een nog te publiceren audiobericht van ISIS waarvan wel kan worden gezegd het oproept tot het plegen van strafbare feiten en daarmee opruiend is en verdachte zich daar op voorhand bewust van was, maakt nog niet dat verdachte door de daaraan voorafgaande afbeelding te verspreiden heeft opgeruid.

Niet is gebleken dat verdachte de eed van trouw aan ISIS en de leider van ISIS (wijlen Al Baghdadi) heeft afgelegd en zo feitelijk lid is geworden van ISIS. Evenmin is er ander bewijs dat duidt op een (actief) lidmaatschap. Dat verdachte grote hoeveelheden ISIS propaganda in zijn bezit had, deze deelde met anderen en online de daden van ISIS verheerlijkte of vergoelijkte maakt niet dat gesproken kan worden van lidmaatschap. Dat verdachte de door hem gemaakte foto heeft verspreid, maakt het voorgaande niet anders. Verdachte heeft zodoende weliswaar meegewerkt aan de mediastrategie van ISIS, maar van een actieve rol van verdachte is geen sprake, laat staan dat deze bijdrage zodanig is geweest dat daaruit moet volgen dat verdachte lid is geweest van ISIS en een gedraging heeft verricht ter verwezenlijking van het oogmerk van ISIS.

Volgt vrijspraak.

Categorieën: Foto's, haat opruiïng, Terrorisme, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,