Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2017 (Badfan69), ECLI:NL:RBNHO:2017:4435

Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2017 (Badfan69), ECLI:NL:RBNHO:2017:4435

De vorderingen van BREIN strekken ertoe dat Eweka de bij haar bekende betaalgegevens, IP adressen en overige identificerende gegevens zoals namen en (e-mail)adressen van de persoon achter het alias Badfan69 verstrekt.

De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van gedaagde Eweka. BREIN baseert haar vordering tot het verstrekken van gegevens primair op een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en niet op de Auteurswet c.q. de Handhavingsrichtlijn. Bij de beantwoording van de vraag of op Eweka op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt een zorgvuldigheidsplicht rust om gegevens aan BREIN te verstrekken spelen de Handhavingsrichtlijn c.q. de Auteurswet dan ook geen rol. De belangenafweging die op grond van het toepasselijke arrest Lycos/Pessers dient te worden gemaakt, had Eweka zelf kunnen en ook moeten maken. Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door Badfan69 werd gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Eweka gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het belang van BREIN bij het verstrekken van de identificerende gegevens zwaarder weegt dan het belang van Eweka bij het niet verstrekken daarvan teneinde (indirect) het privacybelang van Badfan69 te beschermen. Eweka heeft inhoudelijk geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.

Categorie├źn: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Usenet

Tags: , , , , , , , , , ,