Rechtbank Noord-Holland 9 oktober 2014 (lijfsdwang), ECLI:NL:RBNHO:2014:9748

Rechtbank Noord-Holland 9 oktober 2014 (lijfsdwang), ECLI:NL:RBNHO:2014:9748

Gedaagde is al drie keer veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken, maar weigert te voldoen aan veroordelingen.

Vordering om eiser aan te wijzen als vertegenwoordiger van gedaagde bij het verlenen van aanwijzingen of opdrachten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de eerdere vonnissen tegen gedaagde als bedoeld in artikel 3:300 BW is toewijsbaar.

Vordering om gedaagde te verplichten alle wachtwoorden en inloggegevens te verstrekken van de websites en accounts zoals bedoeld in eerder vonnis wordt toegewezen voor zover het de website www.miecmarketingtalk.com betreft. Ten aanzien van deze website staat vast dat gedaagde daarvan de eigenaar is, gelet op de uitdraai van www.whois.nl.

Toepassing van lijfsdwang kan slechts aan de orde komen als er een ander dwangmiddel niet zal baten.

Anders dan namens gedaagde is betoogd, is voldoende aanleiding om lijfsdwang te verbinden aan het gevorderde. Vast staat immers dat gedaagde geen gehoor heeft gegeven aan de eerdere veroordelingen en dat het opleggen van een dwangsom niet het gewenste effect sorteert. Omdat lijfsdwang als ultimum remedium geldt, zal deze voorwaardelijk worden opgelegd. Dit houdt in dat eiser niet tot het opleggen van lijfsdwang bevoegd is als gedaagde aantoont dat hij duidelijk traceerbare inkomensbronnen of vermogen heeft en dat dit voor verhaal en beslaglegging beschikbaar is.

Categorie├źn: Executiegeschillen, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , ,