Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019 (Raak), ECLI:NL:RBNNE:2019:4096

Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019 (Raak), ECLI:NL:RBNNE:2019:4096

Inbreuk op auteursrecht door foto zonder toestemming op website. Eiser Hollandse Hoogte heeft de stelling dat gedaagde Raad de foto zonder licentie heeft geopenbaard op haar website onderbouwd met screenshots van onder andere de Waybackmachine. Raak heeft betwisting daarvan onvoldoende onderbouwd.

Hoogte schadevergoeding: licentievergoeding voor gebruik voor één maand, plus een opslag van 25% voor geleden schade vanwege het ontbreken van naamsvermelding en het gebruik in bewerkte vorm. De kantonrechter ziet geen aanleiding om schadevergoeding toe te kennen wegens de door Hollandse Hoogte gestelde afbreuk aan het zelfbeschikkingsrecht oftewel het recht om zelf te bepalen waar, hoe en hoe lang de foto wordt gebruikt. Dit omdat aangenomen kan worden dat de waarde van de exclusiviteit van de foto is verdisconteerd in de licentievergoeding. De kantonrechter stelt de door Raak te betalen vergoeding daarmee vast op € 310,31.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , , , ,