Rechtbank Noord-Nederland 12 december 2019 (moord op scholier), ECLI:NL:RBNNE:2019:5169

Rechtbank Noord-Nederland 12 december 2019 (moord op scholier), ECLI:NL:RBNNE:2019:5169

Verzoeker heeft verwijdering verzocht van zoekresultaten die verschijnen bij een zoekopdracht op zijn naam in Google Search en die verwijzen naar het door verzoeker gepleegde strafbare feit. Verzoeker is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar en zeven maanden met oplegging van tbs. Verzoeker heeft zijn straf uitgezeten en bevindt zich thans in het forensisch kader van de tbs maatregel. Belangenafweging tussen enerzijds het recht van verzoeker op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van bijzondere persoonsgegevens en anderzijds – kort samengevat – het recht op toegang tot informatie van het publiek en de vrijheid van meningsuiting van degene van wie die informatie afkomstig is. Deze belangenafweging valt in nadeel van verzoeker uit.

Het verwijderingsverzoek tegen Google in verband met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens wordt afgewezen. Zwaarwegend publiek belang, mede in het licht van het feit dat het door verzoeker af te leggen resocialisatietraject en de door hem te volgen behandeling in het kader van de tbs-maatregel nog niet zijn afgerond.

 

Categorieën: Right to be forgotten, Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , , , , , , ,