Rechtbank Noord-Nederland 15 april 2014 (360 dagen), ECLI:NL:RBNNE:2014:2074Rechtbank Noord-Nederland 15 april 2014 (360 dagen), ECLI:NL:RBNNE:2014:2074

De enkele omstandigheid dat op de website van de rijksoverheid vanaf een onbekend moment tot in ieder geval het moment van dagvaarden vermeld heeft gestaan dat een gevangenisstraf van één jaar 360 dagen duurt, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter (volstrekt) onvoldoende om er van uit te gaan dat de wetgever zou hebben beoogd om, zoals eiser heeft gesteld, een kennelijke leemte in de wet op te vullen. Daargelaten de vraag of daadwerkelijk (nog steeds) sprake is van een leemte mede gelet op de vaste rechtspraak ter zake, is het alleszins aannemelijk dat (zoals de Staat heeft aangevoerd) de overheid een gedeeltelijk onjuiste tekst heeft gepubliceerd. Immers, deze tekst is in strijd met vaste rechtspraak en bovendien heeft eiser geen feiten gesteld die erop kunnen duiden dat de wetgever daadwerkelijk heeft beoogd om voortaan onder een jaar gevangenisstraf 360 dagen detentie te verstaan en hieraan bekendheid heeft willen geven door middel van een vermelding op de hiervoor bedoelde website. Reeds de omstandigheid dat de tekst inmiddels is aangepast wijst erop dat deze situatie in het geheel niet aan de orde is.


Ondanks het gegeven dat de voorzieningenrechter de door de Staat gemaakte fout onzorgvuldig en betreurenswaardig acht, brengt bovenstaande met zich dat hieraan niet de consequentie kan worden verbonden dat volledige tenuitvoerlegging van de aan eiser opgelegde straf onrechtmatig is en dat eiser om die reden vervroegd in vrijheid moet worden gesteld.


Categorie├źn: Bestuursrecht, E-government, nocategory

Tags: , ,