Rechtbank Noord-Nederland 15 maart 2017 (BZM), ECLI:NL:RBNNE:2017:979

Rechtbank Noord-Nederland 15 maart 2017 (BZM), ECLI:NL:RBNNE:2017:979

Eiseres heeft aangevoerd dat haar geen verwijt treft omdat er sprake is van overmacht veroorzaakt door een servercrash, die pas na 6 dagen was hersteld. Eiseres doet via een internetmodule (portal) aangifte belasting zware motorrijtuigen (BZM) op kalendermaandbasis, op grond van een overeenkomst met de inspecteur als bedoeld in paragraaf 36, derde lid, van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Aldus kon eiseres geen aangiftes BZM doen, althans was voor haar tijdelijk niet te controleren of de eurovignetten al dan niet waren afgelopen.

De rechtbank vat dit op als een beroep op afwezigheid van alle schuld (avas). De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een geslaagd beroep op avas is vereist dat eiseres alle in de gegeven omstandigheden van haar in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om het verweten feit (dat de verschuldigde belasting niet is betaald) te voorkomen. Vast staat dat eiseres alternatieve manieren ter beschikking stonden om de belasting te voldoen, namelijk hetzij door onder de bestaande overeenkomst tijdig aangifte te doen in de portal via een andere computer met internetverbinding, hetzij door bij een aangiftepunt een los vignet te kopen. Die mogelijkheden heeft eiseres echter niet benut. Gelet op de aard van de bedrijfsvoering en de aangifte- en voldoeningsgeschiedenis van eiseres (wisseling van dag-, week- en maandaangiften, eerdere beboetbare constateringen), moet eiseres voorts genoegzaam bekend worden geacht met de vereisten uit hoofde van de Wet BZM. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres daarom niet alle van haar in redelijkheid te vergen zorg betracht.

Categorie├źn: Belastingrecht, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , , , ,