Rechtbank Noord-Nederland 22 februari 2017 (Tickets4U), ECLI:NL:RBNHO:2017:1595

Rechtbank Noord-Nederland 22 februari 2017 (Tickets4U), ECLI:NL:RBNHO:2017:1595

Gedaagde betwist dat er een overeenkomst is gesloten. Het is aan Tickets4u om haar stelling dat er een overeenkomst is gesloten, tegenover de betwisting door gedaagde, met feiten te onderbouwen en zo nodig te bewijzen. Tickets4u heeft ter onderbouwing dat gedaagde het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, een uitdraai van de webbezoeken van gedaagde overgelegd en voorbeelduitdraaien van het bestelproces. De kantonrechter is van oordeel dat Tickets4u haar stelling dat daadwerkelijk een overeenkomst tot stand is gekomen onvoldoende heeft onderbouwd. De voorbeelduitdraaien zien immers niet op de bestelling van gedaagde en zijn daarnaast uit 2012. Uit de door Tickets4U opgestelde uitdraai van meerdere webbezoeken van gedaagde valt op te maken dat gedaagde in oktober 2014, volgens Tickets4u, vijf stappen zou hebben doorlopen bij het doen van een bestelling, waarbij opvalt dat drie maal ‘stap 1’ wordt vermeld en ‘stap 2’ kennelijk ontbreekt. Dat de gestelde bestelling vervolgens toch succesvol zou zijn afgerond, kan echter niet worden vastgesteld. Voorts ontbreekt op het overzicht de hoeveelheid tickets die besteld zouden zijn door gedaagde en tegen welke prijs, terwijl dit toch belangrijke onderdelen van de overeenkomst zijn.
De conclusie is dat niet is komen vast te staan dat gedaagde een overeenkomst betreffende de onderhavige tickets heeft gesloten. Dit wordt niet anders omdat Tickets4u op 13 oktober 2014 een (automatische) orderbevestiging heeft verzonden. Ook daaruit volgt niet dat gedaagde een aanbod heeft aanvaard en de gestelde overeenkomst heeft gesloten.

Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), E-commerce

Tags: , , , , , , ,