Rechtbank Noord-Nederland 3 juli 2013 (digitale borrelpraat), ECLI:NL:RBNNE:2013:3992Rechtbank Noord-Nederland 3 juli 2013 (digitale borrelpraat), ECLI:NL:RBNNE:2013:3992

Voorop wordt gesteld dat in deze zaak niet ter discussie staat dat gedaagde geen beroep toekomt op artikel 6:196c lid 4 BW. Niet in geschil is immers dat de postings weliswaar door degenen die over een account bij waldnet.nl beschikken min of meer automatisch op de website worden geplaatst, maar daar staat tegenover dat uit berichten op de website blijkt dat de redactie soms discussies sluit en geen nieuwe berichten toelaat. Gedaagde heeft bovendien ter zitting verklaard dat in de praktijk ook wel eens een bericht wordt verwijderd indien daarvoor aanleiding bestaat.


De voorzieningenrechter tekent hierbij aan dat het een ervaringsregel is dat in berichten op internetfora als waldnet.nl de nuance regelmatig ver te zoeken is en dat betwijfeld kan worden of de (anonieme) posters wel altijd over voldoende feitelijke achtergrondinformatie beschikken om hierop hun nog wel eens ongezouten mening te kunnen baseren. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op "digitale borrelpraat", hetgeen ook algemeen bekend mag worden verondersteld. Dit brengt mee dat niet al te snel tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd. Een dergelijke website is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat zonder meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In het geval van eiser gaat het in essentie om de vraag of hij moet tolereren dat hij in diverse postings als "oplichter" wordt weggezet. De voorzieningenrechter volgt eiser in zijn stelling dat de bewijslast voor de juistheid van dit verwijt niet op hem rust, maar op degenen die dergelijke verwijten aan zijn adres maken.


Categorie├źn: Anonimiteit, Forumbeheerders, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , ,