Rechtbank Noord-Nederland 7 november 2013 (cursus ondernemer goederenvervoer), ECLI:NL:RBNNE:2013:7481Rechtbank Noord-Nederland 7 november 2013 (cursus ondernemer goederenvervoer), ECLI:NL:RBNNE:2013:7481

Ggedaagde betwist uitdrukkelijk dat tussen hem en eiseres een overeenkomst via internet tot stand is gekomen.


Gelet op dit verweer van gedaagde lag het op de weg van eiseres om haar stelling dat er een overeenkomst tussen partijen is gesloten bij conclusie van repliek nader te onderbouwen. Eiseres heeft slechts gesteld dat de overeenkomst via internet tot stand is gekomen en daarbij aanmeldgegevens in het geding gebracht. Naar het oordeel van de kantonrechter is hieruit niet op te maken dat het gedaagde is geweest die zich heeft aangemeld. Daarnaast valt uit de door eiseres overgelegde aanmeldgegevens niet op te maken met ingang van welke datum de overeenkomst is aangegaan en evenmin wat de kosten van de cursus zijn. Voorts heeft eiseres een bewijs van inschrijving overgelegd maar naar het oordeel van de kantonrechter is dat stuk eveneens onvoldoende om vast te kunnen stellen dat gedaagde een overeenkomst met eiseres is aangegaan. Uit deze brief blijkt niet naar welk adres deze is gezonden en blijkt evenmin om welke cursus het gaat. De door eiseres in dit verband door haar overgelegde schermprints zijn bovendien onleesbaar en voor een onderbouwing ontoereikend.


Categorie├źn: E-commerce, nocategory

Tags: , ,