Rechtbank Oost-Brabant 13 februari 2015 (conservatoir beslag onder zichzelf), ECLI:NL:RBOBR:2015:763

Rechtbank Oost-Brabant 13 februari 2014 (Curator v. Detron), ECLI:NL:RBOBR:2015:763

Failliet probeert (via stromannen en andere entiteiten) curatoren te dwarsbomen in de uitvoering van hun wettelijke taak.

Gebod aan de provider om data in the cloud aan curatoren ter beschikking te stellen door de digitale omgeving zodanig te herstellen dat de provider aan curatoren via het Citrix portal door middel van “alleen lezen”-rechten toegang verleent tot de via een derde bij de provider gehoste concerndata onder de voorwaarde dat curatoren aan de provider een redelijke vergoeding betalen voor de werkzaamheden zij in dit verband moet maken.

De derde die de overeenkomst met de provider heeft gesloten wordt op straffe van een dwangsom verboden enige handeling te verrichten waardoor de jegens de provider uitgesproken veroordeling wordt belemmerd.

Categorieën: Aansprakelijkheid providers, Cloud, Faillissement