Rechtbank Oost-Brabant 14 april 2015 (aanbesteding Eindhoven), ECLI:NL:RBOBR:2015:2162

Rechtbank Oost-Brabant 14 april 2015 (aanbesteding Eindhoven), ECLI:NL:RBOBR:2015:2162

Voor zover voor internetrecht van belang: In zowel de uitnodigingsmail, als in de tijdsplanning van de aanbesteding en in de aankondiging van een opdracht is aangegeven dat de uiterlijke termijn voor inschrijven 23 februari 2015 om 10:00 uur was.

Verder is niet in geschil dat de inschrijving digitaal, via Tenderned moest worden ingediend.

In dat licht is van belang dat Wijnen in haar dagvaarding onweersproken heeft gesteld dat er gedurende de aanbestedingsprocedure in Tenderned een klok liep, en dat men, indien ingelogd in Tenderned, kon zien dat die klok afliep op 23 februari 2015 om 10.00 uur.

Eén maal, in het in de inschrijvingsleidraad opgenomen schema van de ‘globale planning’ voor het indienen van de Offerte is als uiterlijk tijdstip 12.00 uur vermeld. Deze vermelding levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen ernstig gebrek op in de aanbestedingsstukken.

Gelet op het bovenstaande waren er voldoende aanwijzingen in de aanbestedingsstukken waardoor het voor de normaal oplettende inschrijver duidelijk moet zijn geweest dat de inschrijving uiterlijk om 10.00 uur digitaal had moeten worden ingediend.

Door daarentegen, ondanks dat de digitale kluis op Tenderned gesloten was, Heijmans in de gelegenheid te stellen om zich na 10.00 uur via een e-mail bericht alsnog in te schrijven, heeft de gemeente in strijd gehandeld met het jegens alle inschrijvers in acht te nemen gelijkheidsbeginsel.

Categorieën: Aanbestedingsrecht

Tags: , , , ,