Rechtbank Oost-Brabant 15 juli 2014 (onrechtmatige blogspots als zoekresultaat), IT 1588Rechtbank Oost-Brabant 15 juli 2014 (onrechtmatige blogspots als zoekresultaat), IT 1588


Gelet op het Haags Betekeningsverdrag is voor een rechtsgeldige betekening niet voldoende een betekening van het exploot aan het parket in het land van het geding zelf, doch is tevens een handeling noodzakelijk in de verdragstaat van bestemming van het exploot. In onderhavig geval is dat de Verenigde Staten en moet het exploot worden toegezonden per standaardformulier aan de centrale autoriteit van de VS en zal betekening aldaar moeten plaatsvinden.


Google heeft uitvoerig gemotiveerd dat internetgebruikers die vanuit Nederland een zoekopdracht uitvoeren die een zoekresultaat op het blogspot.com-domein oplevert, automatisch worden door geleid naar dezelfde pagina op het blogspot.nl-domein. Volgens Google kan Blogspot alleen worden bereikt op een buitenlandse TLD door internetgebruikers die de zoekopdracht uitvoeren vanuit het betreffende land of indien de gebruiker handmatig het volledige adres van de pagina intoetst.


Dit leidt tot de conclusie dat gedaagde moet worden geacht onvoldoende belang te hebben bij zijn vordering. Ook indien het belang van gedaagde meer aannemelijk was geweest, had dit hem voor wat betreft deze kort gedingprocedure weinig opgeleverd, omdat de Nederlandse kort gedingrechter onbevoegd is een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van blogs die onder het TLD van een ander land worden bereikt. Een dergelijke kwestie valt onder de rechtsmacht van de (desbetreffende) buitenlandse rechter.


Gedaagde mag in redelijkheid verwachten dat verzoeken aan Google tot het verwijderen van websites/blogs vanwege onrechtmatige inhoud, die door middel van het daarvoor bestemde webformulier zijn ingediend, met voortvarendheid worden behandeld. Ter zitting is met Google besproken op welke wijze en binnen welke termijn dergelijk verzoeken normaal gesproken worden beoordeeld. Een termijn van vijf werkdagen voor Google nadat haar een verzoek van gedaagde bereikt om uitsluitsel te geven over het al dan niet verwijderen van door haar gehoste inhoud wordt niet toereikend gedacht. De voorzieningenrechter acht het redelijk de vordering van gedaagde in zoverre toe te wijzen dat de gedaagde uiterlijk een maand nadat het verzoek tot verwijdering Google bereikt heeft, een reactie van Google mag verwachten.


Categorie├źn: Beveiliging, Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Burgerlijk procesrecht, nocategory, Notice-and-take-down, Redirect, Zoekmachine

Tags: , , , , , ,