Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020 (loungebank), ECLI:NL:RBOBR:2020:2626

Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020 (loungebank), ECLI:NL:RBOBR:2020:2626

De voorzieningenrechter constateert dat er – behoudens de beweringen van gedaagden – geen objectief vaststelbare feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden die het kunnen rechtvaardigen dat gedaagden eiser publiekelijk wegzetten als leugenaar, charlatan of ondeskundig. Datzelfde geldt voor het predicaat ‘slechtste, duurste en onbetrouwbaarste “expert” ooit’, nu gedaagden daarvoor evenmin ondersteunde feiten en omstandigheden hebben gepresenteerd. In zoverre zijn de desbetreffende online reviews voorshands als onrechtmatig te bestempelen.

Met het verbod op het online publiceren van reviews gelijk of gelijksoortig aan de hiervoor onrechtmatig geoordeelde reviews wordt geen algeheel verbod op het plaatsen van reviews uitgesproken. Het blijft gedaagden toegestaan om reviews te plaatsen, ook over eiser of zijn onderneming. Deze reviews mogen evenwel geen informatie bevatten en kwalificaties inhouden die niet of onvoldoende door objectief vaststelbare feiten worden ondersteund. Voorshand moet het gebruik maken van het sterrenclassificatiesysteem, waarbij op een schaal van 1 tot 5 sterren kunnen worden toegekend, corresponderend met de mate van tevredenheid van de recensent, toelaatbaar worden geacht. Indien aan die classificatie evenwel een toelichting wordt toegevoegd dan dient die toelichting op feitelijk juiste gegevens te zijn gebaseerd.

 

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , ,