Rechtbank Oost Brabant 19 februari 2018 (ex politieagent), ECLI:NL:RBOBR:2018:735

Rechtbank Oost Brabant 19 februari 2018 (ex politieagent), ECLI:NL:RBOBR:2018:735

Verdachte is, ondanks zijn strikte geheimhoudingsplicht, zonder ambtelijk doel gericht gaan zoeken in het hem uit hoofde van zijn functie ter beschikking staande en voor hem toegankelijke politie systeem

en hij heeft de door hem gevonden informatie veelvuldig gedeeld met medeverdachten.

Gezien het grote aantal bevragingen en abonnementen op andere personen dan de medeverdachten, gaat de rechtbank er bij de bepaling van strafmaat van uit dat verdachte ook bij een aanzienlijk aantal andere personen dan de medeverdachten het ambtsgeheim heeft geschonden.

Niet alleen heeft verdachte de vertrouwelijk politie-informatie schaamteloos met anderen gedeeld, hij heeft er zich op enig moment ook voor laten betalen in de vorm van een belofte voor een toekomstige zakelijke samenwerking bij de handel van onder andere versleutelde (encrypted) telefoons en diamanten.

Het is een feit dat deze zaak en de rol van verdachte daarin breed zijn uitgemeten in de pers en de social media. Deze media-aandacht heeft verdachte echter over zichzelf afgeroepen, immers hij is degene die ernstige strafbare feiten gedurende lange tijd heeft gepleegd. De grote media-aandacht geeft ook aan hoe zeer verdachte de rechtsorde heeft geschokt. Voor strafmatiging om deze reden ziet de rechtbank geen enkele aanleiding.

Volgt veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en ontzetting uit het recht om een publieke functie uit te oefenen voor de duur van 10 jaren.

Categorie├źn: Computercriminaliteit, Identiteitsfraude

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,