Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2017 (bepaald feit), ECLI:NL:RBOBR:2017:222

Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2017 (bepaald feit), ECLI:NL:RBOBR:2017:222

Er is sprake van telastlegging van een “bepaald feit” als bedoeld in artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht, indien het feit op een zodanige wijze door de verdachte te laste is gelegd dat het een duidelijk te onderkennen concrete gedraging aanwijst. De op de foto’s weergegeven seksuele gedragingen zoals door de rechtbank bij het onderzoek ter terechtzitting waargenomen, kunnen naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als voldoende geconcretiseerde gedragingen en daarmee als “bepaalde feiten”. Voorts stelt de rechtbank vast dat de foto’s zijn verstuurd naar een groep van personen waarbinnen slachtoffer  bekend was en voor wie duidelijk kenbaar was dat slachtoffer  de op de afbeeldingen zichtbare persoon betrof. De rechtbank is van oordeel dat door vorengenoemde gedragingen de eer en de goede naam van aangeefster zijn aangerand.

Categorieën: Smaadschrift, Sociale netwerksites

Tags: , , , , ,