Rechtbank Oost-Brabant 23 februari 2018 (leraar), ECLI:NL:RBOBR:2018:830

Rechtbank Oost-Brabant 23 februari 2018 (leraar), ECLI:NL:RBOBR:2018:830

Verdachte heeft via de privé-accounts van in elk geval twee van de drie in de tenlastelegging genoemde leerlingen aan hen berichten verzonden met de vraag, kort gezegd, of zij bereid waren ontuchtige handelingen te verrichten of van verdachte te dulden. Verdachte heeft daarbij kenbaar gemaakt dat ze daarvoor een hoger cijfer konden krijgen.

De drie betrokken leerlingen hebben daar met elkaar over gesproken en waren eensgezind van mening dat verdachte ongepaste seksuele diensten van hen verlangde, zij hebben verdachte daar ook op gewezen (onder meer door verdachte op hun leeftijd te wijzen) en zijn niet ingegaan op het verzoek van verdachte. Zij hebben vervolgens van de app-conversatie melding gemaakt bij de schoolleiding.

Toen het voor verdachte duidelijk werd dat de leerlingen niet op zijn aanbod wilden ingaan heeft verdachte die leerlingen verzocht de over en weer verstuurde berichten uit hun telefoon te verwijderen en de berichten ook zelf verwijderd.

De rechtbank acht gelet op het voorgaande en gelet op de inhoud van de door verdachte verstuurde berichten en de opbouw daarvan, niet aannemelijk dat aan het verzoek van verdachte om de berichten te verwijderen, een wilsbesluit ten grondslag ligt om zijn voorgenomen gedragingen niet te voltooien.

Volgt  veroordeling tot 9 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 200 uur taakstraf.

Categorieën: Kinderporno

Tags: , , , , , ,