Rechtbank Oost-Brabant 25 oktober 2016 (oorzakenrapport), ECLI:NL:RBOBR:2016:5916

Rechtbank Oost-Brabant 25 oktober 2016 (oorzakenrapport), ECLI:NL:RBOBR:2016:5916

Dat de curator op grond van art. 73a Fw verplicht is iedere drie maanden een verslag uit te brengen over de toestand van de boedel, betekent niet dat hij verplicht zou zijn het rapport aan dat verslag te hechten. Het rapport betreft immers niet de stand van de boedel maar de oorzaken voor de faillissementen, zoals die door de curator zijn vastgesteld. Ook artikel 8 van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 houdt niet de verplichting in het rapport aan een verslag te hechten en op het internet te publiceren. De voorzieningenrechter is het met de curator eens dat hij belanghebbenden zoals faillissementsschuldeisers dient te informeren omtrent de achtergronden van de faillissementen. Die informatie kan hij echter in het verslag zelf geven, bijvoorbeeld door melding te maken dat er inmiddels een rapport is en de curator zich beraad op eventuele stappen jegens (oud-) bestuurders van de failliete vennootschappen. Ook zou hij gemotiveerd kunnen aangeven dat wat hem betreft de administraties van de failliete vennootschappen geen volledig beeld van de failliete vennootschappen hebben gegeven en de (oud-) bestuurders in zijn optiek te lang met de exploitatie van de door de failliete vennootschappen gedreven onderneming zijn voortgegaan.

Het belang van eiser dat het rapport niet als bijlage aan een verslag op internet wordt gepubliceerd, is door de curator niet betwist. Eiser vreest dat hij zijn huidige positie als werknemer zal verliezen in het geval het rapport zou worden gepubliceerd. Desgevraagd heeft de curator overigens aangegeven op dit moment geen mening te hebben over het huidige functioneren van eiser in de financiële wereld en blijkbaar geen bezwaar te hebben tegen het functioneren van eiser in de financiële wereld.

Weegt de voorzieningenrechter het belang van eiser af dat het rapport (op dit moment) niet wordt gepubliceerd tegen het belang van de curator dat publicatie (op dit moment) wel plaatsvindt, dan pakt die belangenafweging gelet op het vorenstaande in het voordeel van eiser uit.

Categorieën: Faillissement, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,