Rechtbank Oost-Brabant 29 september 2016 (Paradigit), ECLI:NL:RBOBR:2016:5523

Rechtbank Oost-Brabant 29 september 2016 (Paradigit), ECLI:NL:RBOBR:2016:5523

Geschil over digitale data van de administratie van failliete vennootschap.

Na het veiligstellen van de data door Fox-IT hebben partijen veelvuldig gecorrespondeerd over filtering van de data, vanwege de e-mailboxen van de niet-failliete aan gedaagden gelieerde vennootschappen, alsmede de e-mailboxen met privédocumenten van gedaagden.

Op grond van art. 92 Fw moeten de curatoren de bescheiden en andere gegevensdragers van de failliete vennootschappen onder zich nemen. Dit voorschrift strekt ertoe te voorkomen dat de schuldenaar de boeken alsnog wijzigt en/of bijwerkt. Door ervoor te zorgen dat data aan Fox-IT in bewaring zijn gegeven, hebben de curatoren voldaan aan (de strekking van) art. 92 Fw. Gedaagden kunnen de data die in bewaring zijn gegeven immers niet meer wijzigen en/of bijwerken.

Omdat data aan Fox-IT in bewaring zijn gegeven hebben de curatoren geen spoedeisend belang in materiële zin bij hun vorderingen. Tussen partijen staat vast dat de in bewaring gegeven data niet alleen data van de failliete vennootschappen maar ook data van anderen betreffen. Niet aannemelijk is geworden dat gedaagden (bewust) met gemeenschappelijke servers hebben gewerkt om onderzoek van curatoren in mogelijke faillissementen te bemoeilijken. De voorzieningenrechter is het niet eens met de curatoren dat zij onbeperkte toegang zouden moeten krijgen tot de in bewaring gegeven data en dat het aan hen is om data waarin zij geen inzage zouden moeten krijgen te selecteren. Omdat de data aan Fox-IT in bewaring zijn gegeven, kan door de bodemrechter een procedure met betrekking tot de inzage en afgifte van de aan Fox-iT in bewaring geven data worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de boedel, de belangen van de (niet failliete) vennootschappen en andere belangen. Wat de voorzieningenrechter betreft hebben de curatoren ook geen spoedeisend belang in formele zin bij hun vorderingen. Zij hebben niet betwist dat data van de failliete vennootschappen aan hen zijn afgegeven en dat zij met hun onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog niet zijn begonnen. Gesteld noch gebleken is dat met het onderzoek van de curatoren zonder de aan Fox-IT in bewaring gegeven data niet kan worden begonnen.

Categorieën: E-mail, Faillissement

Tags: , , , ,