Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2013 (Kroegentocht.nl), ECLI:NL:RBOBR:2012:6092Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2013 (Kroegentocht.nl), ECLI:NL:RBOBR:2012:6092

Artikel 5 Handelsnaamwet verbiedt, kort gezegd, het gebruik van de handelsnaam van een ander. Als handelsnaam als bedoeld in dit artikel wordt slechts beschouwd de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Volgens vaste rechtspraak is sprake van een “onderneming”, indien in een naar buiten optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het verkeer. Het enkel registreren van een domeinnaam valt niet als zodanig te beschouwen. Dit betekent dat eiser niet het alleenrecht op de handelsnaam, kroegentocht.nl, kan opeisen. Daarnaast concludeert de rechtbank dat een idee als zodanig, hoe goed ook, niet wordt beschermd door enig recht van intellectuele eigendom.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , ,