Rechtbank Oost-Brabant 5 december 2013 (No pay), ECLI:NL:RBOBR:2013:6772Rechtbank Oost-Brabant 5 december 2013 (No pay), ECLI:NL:RBOBR:2013:6772

De kantonrechter heeft kennis genomen van de internetsite van Robava, waarop zij haar woningaanbod heeft geplaatst. De zoekpagina vermeldt nergens dat Robava Algemene Voorwaarden hanteert. Een link naar dergelijke voorwaarden is op de zoekpagina niet te vinden, net zo min als op de vervolgpagina waar een belangstellende uitkomt, wanneer hij een interessante woning nader wil bekijken of op de daarop volgende pagina voor het aanvragen van informatie over een woning.


De mogelijkheid bestaat dat een woningzoekende op de site van Robava een voor hem of haar interessante woning vindt en daar contact over opneemt, zonder dat de woningzoekende zich via een inschrijfformulier als zodanig bij Robava heeft laten registreren en zonder dat deze kennis heeft hoeven te nemen van voorwaarden waaronder het woningaanbod wordt gedaan, met name ten aanzien van de verschuldigdheid van bemiddelingskosten. Het is dus zeer wel mogelijk dat een woningzoekende pas bij het aanbieden van het acceptatieformulier wordt geconfronteerd met het gegeven dat Robava voor haar werkzaamheden een vergoeding verlangt van de woningzoekende.


Conclusie: in casu geen bemiddelingsovereenkomst tot stand gekomen. En als Robava dan zo helder en duidelijk op haar site communiceert dat zij werkt op basis van "No cure, no pay", kan de kantonrechter niet anders dan constateren dat zich hier een geval voordoet van "no pay".


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , ,