Rechtbank Overijssel 10 januari 2018 (Your Hosting), ECLI:NL:RBOVE:2018:202

Rechtbank Overijssel 10 januari 2018 (Your Hosting), ECLI:NL:RBOVE:2018:202

Via internet worden eiser c.s. ongefundeerd beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. Bij de beschuldigingen wordt verwezen naar GABME. Dat is een organisatie die niet bestaat. Via internet is niets te vinden over GABME. Met de domeinnaamhouder van de website krijgen eisers geen contact. Het gaat om dezelfde persoon die via internet de beschuldigingen verspreidt. Door de website krijgen de beschuldigingen een bepaalde mate van legitimiteit. Daarmee heeft de website zelf ook een onrechtmatig karakter. Your Hosting is in de brief verzocht om de website offline te halen en om identificerende gegevens te verstrekken van de domeinnaamhouder van de website.

Your Hosting vindt dat zij als hostingprovider de inhoud van de website, of delen daarvan, niet hoeft te verwijderen en dat zij de website ook niet ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande eiser c.s. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter geeft Your Hosting daarmee evenwel een te enge uitleg aan het bepaalde in artikel 6:196c lid 4 BW.

De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van Your Hosting dat de website juist bijdraagt aan het ontkrachten van het rapport omdat de website goedbeschouwd maar heel weinig en slechts algemene informatie bevat. Bezoekers van de website zullen dan verder gaan zoeken en ook niets vinden over of van GABME, aldus Your Hosting. Maar ook als (potentiële) zakenrelaties verder onderzoek zouden doen naar GABME ingeval zij de website hebben bezocht en zij dan evenmin nadere informatie over of van GABME vinden, bestaat de gerede kans dat door het rapport in combinatie met de website toch twijfel is gezaaid over de reputatie van eisers, indachtig het adagium: waar rook is, is vuur.

Al met al is, voorshands geoordeeld, de website onderdeel van een constructie met een onrechtmatig karakter, ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over eiser c.s. Alle informatie op de website is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over eiser c.s. met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen. Dit leidt ertoe dat de gehele website zelf geacht kan worden binnen het bereik van artikel 6:196c lid 4 BW te vallen.

Volgt veroordeling om inhoud offline te halen en NAW-gegevens door te geven.

 

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , ,