Rechtbank Overijssel 14 mei 2014 (Bitcoin-levering), IT 1511Rechtbank Overijssel 14 mei 2014 (Bitcoin-levering), IT 1511

Wanprestatie in koopovereenkomst met betrekking tot Bitcoins.


De Bitcoin is geen wettig betaalmiddel en er kan niet worden geconcludeerd dat de Bitcoin als “gangbaar geld” kan worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 6:112 BW.


De Bitcoin kan niet worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel. Het standpunt van eiser dat de Bitcoin kan dienen ter voldoening van een verbintenis tot betaling van een geldsom, houdt derhalve geen stand. Zodoende is er geen grondslag voor toepassing van artikel 6:125 BW en dient de vordering van eiser op dat punt te worden afgewezen.


De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst met eiser en dat eiser de overeenkomst buitenrechtelijk gedeeltelijk heeft ontbonden, en veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiser van een bedrag ter gedeeltelijke ongedaanmaking van de overeenkomst vermeerderd met wettelijke rente.


Categorieën: Bitcoins, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , , , ,