Rechtbank Overijssel 14 mei 2020 (reacties op Facebook), ECLI:NL:RBOVE:2020:1778

Rechtbank Overijssel 14 mei 2020 (reacties op Facebook), ECLI:NL:RBOVE:2020:1778

De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres X voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het handelen van gedaagde Y door haar als beledigend en/of intimiderend wordt ervaren en dat zij om die reden een zwaarwegend belang heeft bij toewijzing van het gevorderde contactverbod. De bedreigingen die door Y zijn geuit, zijn onrechtmatig. Het gevorderde contactverbod zal daarom worden toegewezen.

Met Y is de voorzieningenrechter van oordeel dat het plaatsen van reacties op openbare pagina’s niet gezien moeten worden als het benaderen van X of een overtreding van het contactverbod. De voorzieningenrechter geeft X in overweging zich zoveel mogelijk te beperken in het plaatsen van berichten op openbare pagina’s op Facebook of op andere social media kanalen, zodat Y ook niet het gevoel krijgt dat zij ‘uitgelokt’ wordt om tot een openbare reactie over te gaan. De voorzieningenrechter acht het overigens wenselijk dat beide partijen zich zullen beperken in hun uitlatingen en reacties op openbare pagina’s, zowel op Facebook als op andere social media kanalen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Openbaar, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,