Rechtbank Overijssel 15 oktober 2014 (poedel), ECLI:NL:RBOVE:2014:5455

Rechtbank Overijssel 15 oktober 2014 (poedel), ECLI:NL:RBOVE:2014:5455

Van belang is dat de uitlatingen van buitengewoon ernstige aard (moord) zijn en dat de te verwachten gevolgen voor eiser, naar verwachting eveneens bijzonder ernstig (kunnen) zijn (zoals psychische problemen) – hetgeen eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt -, met name wanneer deze worden bezien in het licht van de omstandigheid dat hij, zolang geen strafrechtelijke veroordeling jegens hem is uitgesproken, voor onschuldig moet worden gehouden.

Daarnaast zijn de uitlatingen op een stellige wijze ingekleed en valt niet uit te sluiten dat derden – ook al zijn de uitlatingen gedaan door familie van de veroordeelde – daaraan enig gezag (kunnen) toekennen.

Op grond van voornoemde omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang dat eiser niet door (openbare of openbaar gemaakte) uitlatingen via onder meer internet wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen, zwaarder weegt dan het belang van gedaagde de (beweerdelijke) misstand publiekelijk aan de kaak te stellen.

Dat eiser ook zelf de publiciteit heeft gezocht door onder meer een interview te geven in het programma RTL Boulevard over de dood van Nathalie Weinreder en de website www.geredetwijfels.nl op zijn eigen Facebook-account te ‘liken’, is – in het licht van de stellingen van eiser – wellicht opmerkelijk, maar maakt het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin anders.

De uitlatingen van gedaagde op de website en het daaraan gekoppelde Facebook-account over de betrokkenheid van eiser bij de dood van Nathalie Weinreder zijn onrechtmatig jegens eiser, voor zover daarin direct wordt verwezen naar eiser door zijn naam dan wel de afkorting ‘initiaal’, dan wel zijn bijnaam ‘poedel’ te noemen.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,