Rechtbank Overijssel 16 maart 2018 (schandpaalfoto’s), ECLI:NL:RBOVE:2018:806

Rechtbank Overijssel 16 maart 2018 (schandpaalfoto’s), ECLI:NL:RBOVE:2018:806

 

Verdachte wordt veroordeeld voor opzetheling in vereniging.

Naar het oordeel van de rechtbank doet enkel een forse gevangenisstraf recht aan de ernst van

het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de bepaling van de duur daarvan zal

de rechtbank er rekening mee houden dat journalisten – met toestemming van het Openbaar

Ministerie – bij de aanhouding van verdachte in de vakantiewoning aanwezig waren, terwijl dat –

zoals de raadsman terecht stelt – voor het doel van binnentreden niet redelijkerwijs vereist was.

Dit levert naar het oordeel van de rechtbank een onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel

359a van het Wetboek van Strafvordering op. Vervolgens hebben de journalisten een artikel met

foto’s van de aanhouding gepubliceerd, waarop verdachte – anders dan zijn medeverdachten – is

te herkennen, onder meer aan zijn kleding, haardracht en tatoeages. De foto’s van verdachte

zullen nog lang, zo niet zijn hele leven, op het internet terug te vinden zijn. Naar het oordeel van

de rechtbank is hiermee sprake van een forse schending van artikel 8 van het EVRM, dat het recht

op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer garandeert, met als gevolg een aanzienlijk nadeel

voor verdachte. De rechtbank acht het passend dat in dit geval de op te leggen gevangenisstraf

wordt verminderd met 1 maand.

Volgt veroordeling tot 14 maanden gevangenisstraf.

Categorieën: Foto's, Privacy

Tags: , , ,